۲:۰۱:۵۵ - دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
برخورداری ۲۰۰ نفر از روستاییان سربیشه گچساران از خدمات دندانپزشکی رایگان
۲۰۰ نفر از مردم روستای سربیشه گچساران از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره مند شدند.  خدمات دندانپزشکی ارائه شده در این روستا شامل، کشیدن دندان، فیشور سیلنت، جرم گیری و آموزش بهداشت دهان و دندان است.   سیمای زاگرس به نقل از مهر:   سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۲۰۰ نفر از مردم روستای سربیشه […]

۲۰۰ نفر از مردم روستای سربیشه گچساران از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره مند شدند.  خدمات دندانپزشکی ارائه شده در این روستا شامل، کشیدن دندان، فیشور سیلنت، جرم گیری و آموزش بهداشت دهان و دندان است.برخورداری۲۰۰نفر از روستاییان سربیشه از خدمات دندانپزشکی رایگان

 

سیمای زاگرس به نقل از مهر:   سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۲۰۰ نفر از مردم روستای سربیشه گچساران از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره مند شدند.

 کرامت اله زندی قشقایی افزود: خدمات دندان پزشکی ارائه شده در این روستا شامل، کشیدن دندان، فیشور سیلنت، جرم گیری و آموزش بهداشت دهان و دندان است.

وی بیان داشت: در راستای ارائه خدمات رایگان به روستاییان کلینیکهای سیار دندانپزشکی در روستاهای مختلف استان برپا می شود.

زندی قشقایی افزود: با توجه به هزینه خدمات دندانپزشکی بسیاری از مردم در مناطق محروم، امکان استفاده از خدمات دندانپزشکی را ندارند و در این راستا خدمات رایگان به روستایین ارائه می شود.

وی تصریح کرد: این امر در مناطق محروم استان راهکار مهمی برای افزایش دسترسی به خدمات دندانپزشکی است.

زندی قشقایی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت دهان و دندان و فرهنگسازی در راستای توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان عنوان کرد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس