۱۶:۲۳:۵۱ - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
۱۴۵ میلیاردریال بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد تهاتر شد.
مدیرکل امور مالیاتی از انجام ۱۴۵ میلیارد ریال تهاتر بدهی مالیاتی فعالان افتصادی خبر داد. این میزان تهاتر توسط ۳۶ شرکت پیمانکاری و فعال اقتصادی دارای بدهی مالیاتی و مطالبات معوقه از دولت انجام گرفت و این روند ادامه دارد. سیمای زاگرس به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی:  مدیرکل امور مالیاتی از انجام ۱۴۵ میلیارد […]

مدیرکل امور مالیاتی از انجام ۱۴۵ میلیارد ریال تهاتر بدهی مالیاتی فعالان افتصادی خبر داد. این میزان تهاتر توسط ۳۶ شرکت پیمانکاری و فعال اقتصادی دارای بدهی مالیاتی و مطالبات معوقه از دولت انجام گرفت و این روند ادامه دارد.سیمای زاگرس به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی:  مدیرکل امور مالیاتی از انجام ۱۴۵ میلیارد ریال تهاتر بدهی مالیاتی فعالان افتصادی خبر داد.
محمدعلی غفاری افزود که این میزان تهاتر توسط ۳۶ شرکت پیمانکاری و فعال اقتصادی دارای بدهی مالیاتی و مطالبات معوقه از دولت انجام گرفت و این روند ادامه دارد.
وی اظهار کرد که اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد آماده تهاتر دیون مالیاتی فعالان اقتصادی است که از دولت طلبکاری دارند و این قانون تاپایان سال جاری مهلت دارد.
وی گفت که در قانون بودجه ۹۷ کشور از محل بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای تهاتر بدهی مالیاتی با استفاده از اوراق تسویه خزانه اختصاص یافت که جا دارد فعالان اقتصادی تهاتر بدهی مالیاتی خود بیش از پیش اقدام کنند. 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس