۲۳:۳۰:۱۴ - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
نفوذ و هک سیستم ارتباطی سازمان سیا توسط ایران
سازمان «سیا» آمریکا از طریق یکسری از  وب سایت های محرمانه با جاسوسان خود در ارتباط بود. سرویس ویژه ایران توانست با کمک اطلاعاتی که از عامل اطلاعاتی دوگانه دریافت کرده بود وارد یکی از این سایت های محرمانه بشود و با کمک جستجوگر «گوگل» به بقیه وب سایت های محرمانه سیا دسترسی پیدا کند. […]

سازمان «سیا» آمریکا از طریق یکسری از  وب سایت های محرمانه با جاسوسان خود در ارتباط بود. سرویس ویژه ایران توانست با کمک اطلاعاتی که از عامل اطلاعاتی دوگانه دریافت کرده بود وارد یکی از این سایت های محرمانه بشود و با کمک جستجوگر «گوگل» به بقیه وب سایت های محرمانه سیا دسترسی پیدا کند.سرویس ویژه ایران در گذشته توانست عوامل اطلاعاتی سیا را برملا کند.
سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  سرویس ویژه ایران در گذشته توانست عوامل اطلاعاتی سیا را برملا کند.

 سرویس ویژه ایران توانست وارد سیستم ارتباط الکترونی سیاه بشود که آمریکا برای تماس با جاسوسان خود در خارجه از آن استفاده می کرد.

مطابق با اطلاعات منابع «یاهو نیوز» که از جمله کارمندان سابق سازمان سیا آمریکا بودند منظور هک این سیستم در سال ۲۰۱۰ است که در نتیجه باعث فاش شدن تعداد زیادی از جاسوسان سازمان سیا شد.

سازمان «سیا» آمریکا از طریق یکسری از  وب سایت های محرمانه با جاسوسان خود در ارتباط بود. سرویس ویژه ایران توانست با کمک اطلاعاتی که از عامل اطلاعاتی دوگانه دریافت کرده بود وارد یکی از این سایت های محرمانه بشود و با کمک جستجوگر «گوگل» به بقیه وب سایت های محرمانه سیا دسترسی پیدا کند.

بدین ترتیب ایران توانست عوامل اطلاعاتی زیاد سیا را که در ایران مشغول فعالیت بودند برملا سازد.

مطابق با اطلاعات یکی از منابع «یاهونیوز»، پیامدهای این هک برای سیا فاجعه بار بود. در سال ۲۰۱۱ مقامات ایران کشف شبکه ای از ۳۰ عامل اطلاعاتی را اعلام کردند که در ایران فعالیت می کردند. تعداد زیادی از عاملان اطلاعاتی آمریکا در ایران یا اعدام شدند و یا حبس های طولانی برای آنها مقرر شد. آمریکایی ها توانستند تعدادی از عوامل خود را از کشور ایران خارج کنند. اما سازمان سیا تا سال ۲۰۱۳ نمی توانست از پسِ رفع پیامدهای هک سیستم ارتباطی خود برآید.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس