۱:۲۷:۴۵ - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
کارخانه قند یاسوج پلمپ شد!
 عصر امروز کارخانه قند یاسوج به دلیل برخی ابهامات و مشکلات مالی با حکم مراجع قضایی و با حضور رییس کل دادگستری استان پلمپ شد. سیمای زاگرس به نقل از صبح زاگرس: عصر امروز کارخانه قند یاسوج با حضور رییس کل دادگستری استان پلمپ شد.  عصر امروز کارخانه قند یاسوج به دلیل برخی ابهامات و […]

 عصر امروز کارخانه قند یاسوج به دلیل برخی ابهامات و مشکلات مالی با حکم مراجع قضایی و با حضور رییس کل دادگستری استان پلمپ شد.سیمای زاگرس به نقل از صبح زاگرس: عصر امروز کارخانه قند یاسوج با حضور رییس کل دادگستری استان پلمپ شد.

 عصر امروز کارخانه قند یاسوج به دلیل برخی ابهامات و مشکلات مالی با حکم مراجع قضایی و با حضور رییس کل دادگستری استان پلمپ شد.

گفتنی است رییس کل دادگستری استان نیز چند روز پیش از برخورد با عامل و عاملین برخی پرونده ها در سطح استان هشدار داده بود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس