۲۳:۳۶:۴۷ - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
استانداران لرستان و کهگیلویه و بویراحمد تغییر می کنند.
با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران کشور از سمت های خود استعفا می دهند و برخی از استانداران نیز جابجا می شوند.   سیمای زاگرس به نقل از بویرنیوز:   با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران کشور از سمت های خود استعفا می دهند و برخی از استانداران نیز جابجا […]

با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران کشور از سمت های خود استعفا می دهند و برخی از استانداران نیز جابجا می شوند. 

سیمای زاگرس به نقل از بویرنیوز:   با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران کشور از سمت های خود استعفا می دهند و برخی از استانداران نیز جابجا می شوند.

رحمانی فضلی؛ وزیر کشور در این باره گفت: ما منتظر بودیم قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان به ما ابلاغ شود، اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در این جا به جایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است.

شنیده ها از راهروهای وزارت کشور حاکی از این است استانداران کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در صف گزینه های جابجایی هستند.

بر این استاندار کهگیلویه و بویراحمدی استان لرستان؛ دکتر موسی خادمی سکاندار استانداری قم می شود.

بر پایه این گزارش، استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛ دکتر علی محمد احمدی نیز سکان استانداری لرستان را در دست خواهد گرفت.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس