۱۶:۴۴:۵۸ - یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷
جشنواره بازی ها و غذاهای بومی محلی کهگیلویه و بویراحمد
جشنواره بازی ها و غذاهای بومی و محلی در روستای باگ از توابع بخش پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   جشنواره بازی ها و غذاهای بومی و محلی در روستای باگ از توابع بخش پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

جشنواره بازی ها و غذاهای بومی و محلی در روستای باگ از توابع بخش پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.


سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   جشنواره بازی ها و غذاهای بومی و محلی در روستای باگ از توابع بخش پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس