۹:۳۲:۳۰ - سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
۲۵ پرونده زمین‌خواری در شهرستان لنده تشکیل شد.
از ابتدایی امسال تاکنون ۲۵ پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند که ۶ پرونده رفع تصرف و ۱۹ پرونده دیگر نیز در دست اقدام است.   سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:   رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده از تشکیل ۲۵ پرونده زمین خواری در این شهرستان خبر داد و گفت: ۸ […]

از ابتدایی امسال تاکنون ۲۵ پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند که ۶ پرونده رفع تصرف و ۱۹ پرونده دیگر نیز در دست اقدام است. 

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:   رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده از تشکیل ۲۵ پرونده زمین خواری در این شهرستان خبر داد و گفت: ۸ هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان خلع‌ید شده است.

ذبیح اله محمدی اظهار داشت: از ابتدایی امسال تاکنون ۲۵ پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند که ۶ پرونده رفع تصرف و ۱۹پرونده دیگر نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه ۸ هزار متر مربع از این اراضی خلع‌ید و به دولت بازگردانده شد، عنوان کرد: از هیچ تلاشی برای خلع‌ید اراضی ملی در تصرف افراد سودجو دریغ نمی‌کنیم و البته در این زمینه عزم دستگاه قضایی جزم است.

محمدی با بیان اینکه مهم ترین اولویت کاری اداره منابع طبیعی حفاظت از اراضی ملی است، ابراز کرد: حفاظت از اراضی ملی نیازمند عزم و مشارکت همگانی تمام دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

وی با اشاره به اینکه مردم مهم ترین نقش را در حفظ منابع طبیعی دارند، بیان کرد: نسل جوان و نوجوان با اراده محکم می‌توانند که از سرمایه‌های ملی حفاظت یا می‌توانند با سهل انگاری این اراضی را نابود کنند.

محمدی افزود: تا قبل از استقرار اداره منابع طبیعی شهرستان لنده تعداد زیادی از اراضی ملی دولت برای اجرایی طرح‌های صنعتی و کشاورزی به مردم واگذار شد که متاسفانه تاکنون بدون اجرا مانده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس