۱۲:۴۴:۴۱ - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
جایگاه کهگیلویه و بویراحمد در طرح ایجاد ۳۰۰ هزار شغل جدید + نمودار
در راستای تفاهم‌نامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری قرار است ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که ۱۲۰ هزار نفر به‌ صورت مستقیم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شود. سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:   در راستای تفاهم‌نامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری قرار است ۳۰۰هزار شغل […]

در راستای تفاهم‌نامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری قرار است ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که ۱۲۰ هزار نفر به‌ صورت مستقیم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شود.جزئیات طرح ایجاد 300هزار شغل جدید به‌تفکیک استان+نمودار

سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:   در راستای تفاهم‌نامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری قرار است ۳۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شود که ۱۲۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شود.

 با اجرای این طرح قرار است ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده نوسازی و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.

میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم طرح بازآفرینی، شهری ــ پایدار به‌تفکیک استان بر حسب نفر به‌شرح زیر است؛

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس