۱۲:۴۷:۰۷ - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
شورای نگهبان کناره‌گیری آیت‌الله جنتی را تکذیب کرد.
سخنگوی شورای نگهبان هرگونه گمانه‌زنی درباره تغییرات در شورای نگهبان را رد کرد.  سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران اخبار مربوط به کناره‌گیری آیت الله جنتی، دبیر این شورا و جایگزینی محمدحسن ابوترابی‌فرد٬ از چهره‌های میانه‌رو اصولگرایان را تکذیب کرده است.     سیمای زاگرس به نقل از فرارو:  اخباری منتشر یافت که طبق […]

سخنگوی شورای نگهبان هرگونه گمانه‌زنی درباره تغییرات در شورای نگهبان را رد کرد.  سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران اخبار مربوط به کناره‌گیری آیت الله جنتی، دبیر این شورا و جایگزینی محمدحسن ابوترابی‌فرد٬ از چهره‌های میانه‌رو اصولگرایان را تکذیب کرده است.


 Ø´ÙˆØ±Ø§ÛŒ نگهبان کناره‌گیری آیت‌الله جنتی را تکذیب کرد

 

سیمای زاگرس به نقل از فرارو:  اخباری منتشر یافت که طبق آنها آیت‌الله جنتی به دلیل “کهولت سن و بیماری” از دبیری شورای نگهبان کناره‌گیری کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان هرگونه گمانه‌زنی درباره تغییرات در شورای نگهبان را رد کرد.  سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران اخبار مربوط به کناره‌گیری آیت الله جنتی، دبیر این شورا و جایگزینی محمدحسن ابوترابی‌فرد٬ از چهره‌های میانه‌رو اصولگرایان را تکذیب کرده است.

ساعاتی پیش اخباری منتشر یافت که طبق آنها آیت‌الله احمد جنتی به دلیل “کهولت سن و بیماری” از دبیری شورای نگهبان کناره‌گیری کرده است.

اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با فارس، گمانه‌زنی درباره تغییرات در شورای نگهبان را رد کرده است. کدخدایی گفته است “هیچ تغییری در شورای نگهبان رخ نخواهد داد و چنین خبرهایی کذب است.

” آیت الله احمد جنتی که ۹۱ سال دارد، در تمام دوره‌ها، عضو شورای نگهبان است. او از نخستین دوره شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ از جمله فقهای آن و از ۲۱ سال پیش دبیر این نهاد بوده است

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس