۱۳:۰۹:۱۹ - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷
سقوط درختان شهرستان بویراحمد در اثر وزش باد شدید+تصاویر
وزش باد شدید باعث سقوط چند اصله درخت در روستای ده برآفتاب از توابع شهرستان بویراحمد شد.   سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما: وزش باد شدید باعث سقوط چند اصله درخت در روستای ده برآفتاب از توابع شهرستان بویراحمد شد. .وزش باد شدید باعث سقوط چند اصله درخت در روستای ده برآفتاب از توابع […]

وزش باد شدید باعث سقوط چند اصله درخت در روستای ده برآفتاب از توابع شهرستان بویراحمد شد. 

سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما: وزش باد شدید باعث سقوط چند اصله درخت در روستای ده برآفتاب از توابع شهرستان بویراحمد شد.

.وزش باد شدید باعث سقوط چند اصله درخت در روستای ده برآفتاب از توابع شهرستان بویراحمد شد

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس