۱۵:۴۰:۴۰ - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷
جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های گچساران برگزار شد.
جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب  برگزار شد. سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز […]

جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب  برگزار شد.سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهندس هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گزارشی از وضعیت تولید نفت، گاز و گاز مایع این شرکت در نیمه نخست سال جاری و مقایسه آن با برنامه ارائه داد.

در این نشست که مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیرعامل و مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران حضور داشتند پیش بینی های لازم در خصوص تعیین دبی تولید تعیین و راهکارهای عملی برای حفظ و افزایش تولید در نیمه دوم سال جاری ارائه گردید.

در ادامه، مهمترین پروژه های مرتبط با تولید به لحاظ پیشرفت کار، چالش ها و راهکارها تبیین و تشریح شد.

جلسات پیش بینی بهره دهی چاه ها (Forecast ) هر ۶ ماه یکبار جهت بررسی عملکرد تولید از مخازن و چاه ها و نیز ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و موانع پیش رو ، برگزار می شود و ضمن مقایسه تولید کنونی با برنامه، پروژه های مرتبط و مستقیم با تولید، نیازهای حفاری جدید، همچنین تعمیر چاه ها، خدمات و عملیات مورد نیاز چاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس