۱۷:۴۷:۰۶ - شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
ممنوعیت فعالیت اقماری کارکنان پیمانکاری و قراردادی در عسلویه!
کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از توقف طرح اقماری برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی شاغل در عسلویه خبر می‌دهند. سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از توقف طرح اقماری برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی شاغل در عسلویه خبر می‌دهند.  تعداد زیادی از کارکنان پیمانکاری و […]

کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از توقف طرح اقماری برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی شاغل در عسلویه خبر می‌دهند.سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از توقف طرح اقماری برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی شاغل در عسلویه خبر می‌دهند.

 تعداد زیادی از کارکنان پیمانکاری و قراردادی شاغل در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با ارسال پیام هایی از توقف طرح اقماری برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی شاغل درسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه خبر می‌دهند.

ماجرا از این قرار است که با بخشنامه‌ای که از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر شده فعالیت اقماری در قالب ۱۴ به ۱۴ کارکنان قراردادی و پیمانکاری شاغل در این سازمان از آبان ماه امسال و در قالب پیمان‌های جدید ممنوع شده و همه این کارکنان باید در منطقه عسلویه و یا شهرهای همجوار اسکان داده شوند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس