۱۲:۱۵:۱۲ - سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
۵۶۰ میلیون تومان برای پژوهش در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.
۵۶۰ میلیون تومان از اعبتارات این استان برای پژوهش اختصاص یافته است. سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۶۰ میلیون تومان از اعبتارات این استان برای پژوهش اختصاص یافته است. حسن نوروزی در نشست شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تاکنون ۴۲ درصد […]

۵۶۰ میلیون تومان از اعبتارات این استان برای پژوهش اختصاص یافته است.سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۶۰ میلیون تومان از اعبتارات این استان برای پژوهش اختصاص یافته است.

حسن نوروزی در نشست شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تاکنون ۴۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای این استان تخصیص یافته در حالی به طور معمول باید ۵۰ درصد باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعادل در توزیع اعتبارات هزینه‌ای در اولویت است، عنوان کرد: یک در هزار اعتبارات استان را مکلف هستیم به ازای گزارش سال قبل به مرکز سرمایه گذاری استان مستقر در اداره کل اقتصاد و دارائی اختصاص دهیم.

نوروزی ابراز کرد: طبق قانون برای بازگشت به‌کار بازنشستگان باید دستگاه اجرایی استانی موافقت و آن را به دستگاه کشوری ابلاغ کند و بعد از تایید دستگاه کشوری موضوع باید به سازمان اداری و استخدام ارسال و بعد از تایید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تامین اعتبار ارجاع شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در اعتبارات امسال در زمینه اضافه کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای هر نفر در ماه ۳۶۰ هزار تومان و رفاهی نیز ۱۵۰ هزار تومان پیش بینی شده است، افزود: اعتبارات تامین غذا و پوشاک زندان از ردیف استانی حذف زیرا در ردیف ملی دیده شده است.

نوروزی ادامه داد: در زمینه استخدام ۱۰۰ نفر از مهندسان ناظر جهاد کشاورزی در بودجه ۹۷ ، ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیده شده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس