۲۳:۳۵:۲۵ - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
خوداظهاری مالیاتی بستر ساز مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی شد.
خوداظهاری اشخاص حقیقی وحقوقی در ماه های خرداد و تیر حاصل اعتماد آفرینی سازمان امورمالیاتی است و نمی توان نقش این مهم بویژه در سال های اخیر را در تقویت مشارکت اقتصادی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی را نادیده گرفت.                              سیمای […]

خوداظهاری اشخاص حقیقی وحقوقی در ماه های خرداد و تیر حاصل اعتماد آفرینی سازمان امورمالیاتی است و نمی توان نقش این مهم بویژه در سال های اخیر را در تقویت مشارکت اقتصادی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی را نادیده گرفت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیمای زاگرس به نقل از روابط عمومی امورمالیاتی:  مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت خود اظهاری اشخاص حقیقی وحقوقی در ماههای خرداد و تیر حاصل اعتماد آفرینی سازمان امورمالیاتی است و نمی توان نقش این مهم بویژه در سال های اخیر را در تقویت مشارکت اقتصادی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی را نادیده گرفت. 
محمدعلی غفاری در نشست با مسئولان سازمان نظام پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد که خود اظهاری مالیاتی مهمترین رکن و مرحله تعامل امور مالیاتی با فعالان اقتصادی برای تعیین میزان مالیات صاحبان مشاغل ودرآمداست.
وی با بیان اینکه ملاک وصول مالیات درآمد است و گروه های مختلف اقتصادی سطح وسقف مشخصی از پرداخت مالیات را دارند، گفت که ملاک محاسبه مالیات پزشکان نیز براساس اصول متعارف و قانونی بوده و درعین حال همواره میزان اخذ مالیات ها کمتر از درآمد اقعی اشخاص است.

غفاری به اهمیت خدمات جامعه پزشکی بویژه در مناطق محروم و ارتقای سلامت مردم اشاره کرد وگفت که مالیات این قشر خدمتگزار نیز براساس خوداظهاری و طبق قوانین ومقررات مالیات های مستقیم اخذ می شود و با این وجود رویکرد وصول مالیات بویژه برای پزشکان تعاملی وبا معیار خود اظهاری مالیاتی صورت می گیرد
وی با بیان اینکه جامعه پزشکی برای پرداخت مالیات در دریف اشخاص حقیقی قرار دارند، تصریح کرد که سهم پرداخت مالیات صاحبان مشاغل در کهگیلویه وبویراحمد حدود ۶درصد بوده که این میزان سهم ناچیزی است.

مدیر نظام پزشکی کهگیلویه وبویراحمد با تقدیر از همکاری اداره کل امور مالیاتی این استان در پاسخگویی و شفاف سازی معیارهای اخذ مالیات، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی آشنایی باقوانین مالیاتی و ثبت خوداظهاری مالیاتی جامعه پزشکی را مورد تاکید قرار داد.
دکتر فرشید صادقی بیان کرد که اخذ مالیات براساس تقسیم بندی درآمدی از مطالبات جامعه پزشکی است. 
در این نشست راهکارهای تقویت همکاری نظام پزشکی و امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد و برگزاری یک کارگاه آموزشی از سوی کارشناسان امور مالیاتی برای جامعه پزشکی باهدف تشریح قوانین ومقررات مالیاتی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس