۱۵:۰۷:۳۶ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
طبیعت چشم نواز رود رونه
رود رونه یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ۳۵ کیلومتری شهرستان باشت است که با طبیعتی دیدنی و سرسبز، شهرت زیادی در میان علاقمندان به گردشگری طبیعی در جای جای ایران زمین دارد.  سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   رود رونه یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ۳۵ کیلومتری شهرستان باشت است که با طبیعتی […]

رود رونه یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ۳۵ کیلومتری شهرستان باشت است که با طبیعتی دیدنی و سرسبز، شهرت زیادی در میان علاقمندان به گردشگری طبیعی در جای جای ایران زمین دارد. سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   رود رونه یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ۳۵ کیلومتری شهرستان باشت است که با طبیعتی دیدنی و سرسبز، شهرت زیادی در میان علاقمندان به گردشگری طبیعی در جای جای ایران زمین دارد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس