۱۵:۱۹:۰۶ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
استاد عطا طاهری بویراحمدی نویسنده و تاریخ پژوه کهگیلویه و بویراحمد، درگذشت.
عطا طاهری بویراحمدی که سابقه فعالیت های مختلف پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی را در طول فعالیت خود داشت، پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. سیمای زاگرس به نقل از مهر:  نویسنده و پژوهشگر برجسته کهگیلویه و بویراحمدی که کتاب های «کوچ کوچ» و «ممیرو» را در کارنامه فعالیت خود داشت، درگذشت.  عطا طاهری بویراحمدی که سابقه […]

عطا طاهری بویراحمدی که سابقه فعالیت های مختلف پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی را در طول فعالیت خود داشت، پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.


عطا طاهری بویراحمدی

سیمای زاگرس به نقل از مهر:  نویسنده و پژوهشگر برجسته کهگیلویه و بویراحمدی که کتاب های «کوچ کوچ» و «ممیرو» را در کارنامه فعالیت خود داشت، درگذشت.

 عطا طاهری بویراحمدی که سابقه فعالیت های مختلف پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی را در طول فعالیت خود داشت، پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

طاهری بویراحمدی در طول فعالیت های نویسندگی خود آثاری همچون «کوچ کوچ» و «ممیرو» را به یادگار گذاشت.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس