۱۵:۳۲:۵۳ - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
اعتباری برای تشویق باشگاه‌های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد نداریم؟!
هیئت‌های ورزشی این استان که فعالیت مطلوبی ندارند انتظار کمک و حمایت نداشته باشند، برخی هیئت‌های ورزشی در بین استان‌های کشور رتبه آخر را دارند که این روند بسیار نگران کننده است.  مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون یک باشگاه ورزشی خصوصی در این استان را تشویق نکرده‌ایم ولی تنبیه فراوان داشته‌ایم. […]

هیئت‌های ورزشی این استان که فعالیت مطلوبی ندارند انتظار کمک و حمایت نداشته باشند، برخی هیئت‌های ورزشی در بین استان‌های کشور رتبه آخر را دارند که این روند بسیار نگران کننده است. مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون یک باشگاه ورزشی خصوصی در این استان را تشویق نکرده‌ایم ولی تنبیه فراوان داشته‌ایم.

 

محمد تقی علوی

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم: سید محمدتقی علوی  اظهار داشت: ۱۵۴ باشگاه ورزشی خصوصی در این استان فعال بوده که به دلیل کمبود اعتبار تاکنون یک مورد را تشویق نکرده‌ایم ولی تنبیه فراوان داشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه هیئت‌های ورزشی این استان که فعالیت مطلوبی ندارند انتظار کمک و حمایت نداشته باشند، عنوان کرد: برخی هیئت‌های ورزشی در بین استان‌های کشور رتبه آخر را دارند که این روند بسیار نگران کننده است.

علوی خواستار تدوین برنامه با هدف گذاری خاص توسط هیئت‌های ورزشی شد و ابراز کرد: در این برنامه باید اینجا هیئت‌ها کجا بوده و به کجا رسیده‌اند و برنامه‌هایشان برای بهبود وضعیت موجود ارائه شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از فعالیت ۴۶ هیئت ورزشی در این استان خبر داد و افزود: برخی از این هیئت‌های ورزشی در بین استان‌های مختلف و برخوردار کشور رتبه اول تا سوم را دارند و البته به این حد هم اکتفا نکرده و انتظارات بیشتری داریم.

علوی ادامه داد: جدا از برنامه هیئت‌ها و اداره کل ورزش و جوانان برای پویایی ورزش در استان سعی می‌کنیم با رصد کردن فعالیت سایر استان‌ها و ارزیابی آن‌ها با برنامه‌های عملیاتی و کارامد آشنا و به عنوان یک الگو استفاده شود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس