۲۳:۱۷:۴۷ - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
اعتراض عمومی پزشکان متخصص گچساران
پزشکان متخصص شهرستان گچساران ۱۸ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.  پزشکان متخصص گچساران امروز در محل کار خود حاضر نشدند. معاون کلنیک تخصصی والفجر گچساران گفت: پزشکان متخصص این مرکز درمانی امروز و در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در محل کار خود حاضر نشدند. مظاهری با بیان اینکه این […]

پزشکان متخصص شهرستان گچساران ۱۸ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. پزشکان متخصص گچساران امروز در محل کار خود حاضر نشدند.
معاون کلنیک تخصصی والفجر گچساران گفت: پزشکان متخصص این مرکز درمانی امروز و در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در محل کار خود حاضر نشدند.
اعتصاب پزشکان متخصص گچساران
مظاهری با بیان اینکه این پزشکان در اعتراض به دریافت حقوق و مزایای خود امروز حاضر به ویزیت بیماران نشدند ادامه داد: پزشکان متخصص شهرستان گچساران ۱۸ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
مظاهری گفت: بیش از ۴۰ پزشک متخصص در کلنیک والفجر گچساران  روزانه بیش از ۶۰۰ بیمار را پذیرش می کنند.
 
منبع: خبرگزاری صداوسیما

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس