۱۸:۳۱:۰۹ - جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
اطلاعیه مهم شورای نگهبان در مورد چگونگی خواندن و ثبت آرای ریاست جمهوری.
خواندن آرای دارای برخی مشکلات املایی و همچنین چگونگی ثبت آرای دارای مشابهت، آرایی که تنها نام کوچک کاندید نوشته شده باشد و … . شورای نگهبان در اطلاعیه خود با توجه به شرایط سراسر کشور، دستورات لازم برای خواندن و ثبت صحیح آرای هر کدام از کاندیداه‌های ریاست جمهوری را اعلام نموده است. در […]

خواندن آرای دارای برخی مشکلات املایی و همچنین چگونگی ثبت آرای دارای مشابهت، آرایی که تنها نام کوچک کاندید نوشته شده باشد و … .شورای نگهبان در اطلاعیه خود با توجه به شرایط سراسر کشور، دستورات لازم برای خواندن و ثبت صحیح آرای هر کدام از کاندیداه‌های ریاست جمهوری را اعلام نموده است.

در این دستورالعمل، خواندن صحیح و پذیرش آرای شهروندان به هیأت های نظارت شورای نگهبان توصیه شده است. خواندن آرای دارای برخی مشکلات املایی و همچنین چگونگی ثبت آرای دارای مشابهت، آرایی که تنها نام کوچک کاندید نوشته شده باشد و … .

روسای محترم هیات های نظارت استان ها

سلام علیکم

احتراما با توجه به سوالات مکرر استان ها در خصوص قرائت برخی از آرا، نظر هیات مرکزی نظارت به شرح ذیل می باشد:

۱٫اگر در برگه رای نام یا نام خانوادگی نامزد انتخابات غلط املایی داشته باشد ولی همچنان بتوان آن را به نام نامزد خواند، برگه رای صحیح بوده و به نام نامزد مربوطه خوانده می شود به طور مثال روهانی به نام آقای حسن روحانی، میرصلیم به نام آقای سید مصطفی آقا میرسلیم، رئیصی به نام آقای سید ابراهیم رییس الساداتی و حاشمی تبا به نام آقای سید مصطفی هاشمی طبا خوانده می شود.

۲٫ در صورتی که در برگ رای فقط نام نامزد از قبیل حسن، ابراهیم(سید ابراهیم) و مصطفی(سید مصطفی) نوشته شده باشد ، صحیح بوده و به نام نامزد مربوطه خوانده می شود.

۳٫ در صورتی که در برگ رای فقط مصطفی یا سید مصطفی نوشته شده باشد به تناسب آرا، آرای فرد در شعبه به نام آقایان آقا میرسلیم و هاشمی طبا خوانده می شود

۴٫ در صورتی که در برگ رای یکی از عناوین ذیل به تنهایی نوشته شده باشد به نام آقای سید ابراهیم رییس الساداتی خوانده می شود: رئیس السادات- رییس السادات- رئیسی- رییس-رئیس- رییس- سادات-ساداتی.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس