۱۷:۳۸:۰۴ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
۹۸۰هزار مترمکعب آب در کهگیلویه و بویراحمد ذخیره شد.
با انسداد چاه های غیر مجاز کشاورزی و نصب کنتور هوشمند از سال گذشته تاکنون ۹۸۰ هزار متر مکعب آب از ذخایر سفره های زیر زمینی این استان صرفه جویی و ذخیره شد. سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:  نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با انسداد چاه […]

با انسداد چاه های غیر مجاز کشاورزی و نصب کنتور هوشمند از سال گذشته تاکنون ۹۸۰ هزار متر مکعب آب از ذخایر سفره های زیر زمینی این استان صرفه جویی و ذخیره شد.سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:  نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با انسداد چاه های غیر مجاز کشاورزی و نصب کنتور هوشمند از سال گذشته تاکنون ۹۸۰ هزار متر مکعب آب از ذخایر سفره های زیر زمینی این استان صرفه جویی و ذخیره شد.

محمدرضا کایدونی افزود: ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در این استان با حکم قضایی مسدود شده که تأثیر مستقیم آن بر ذخایر دشت کم آب این استان است.
وی بیان کرد: با انسداد چاه‌های غیر مجاز کشاورزی بیش از ۴۸ هزار متر مکعب آب از سفره‌های زیر زمینی استان صرفه جویی و ذخیره شد.
کایدونی ابراز کرد: ۱۱ محدوده مطالعاتی این استان با تنش شدید آبی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه دشت‌های این استان از نظر ذخایر منابع زیرزمینی شرایط بحرانی دارد گفت: انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز در راستای اثرگذاری بر کسری مخازن سفره‌های زیر زمینی در کهگیلویه و بویراحمد اجرایی شده است.
وی ادامه داد: با نصب ۴۸ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی این استان از سال گذشته تاکنون، ۵۰۰ هزار متر مکعب آب از ذخایر زیر زمینی این استان ذخیره شد.
کایدونی تصریح کرد: برای مدیریت مصرف آب، کنتور هوشمند بر روی ۵۱۰ حلقه چاه کشاورزی این استان نصب شده است.
وی اظهار داشت: ۲ هزار و ۸۸۴ حلقه چاه کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند نصب کنتورهای هوشمند است.
کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن یک درصد مساحت و جمعیت کشور در جنوب غربی ایران به علت برخورداری از شرایط آب و هوایی مساعد بیش از ۱۰ درصد از روان آب‌های کشور معادل ۱۰ میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده است.
افت سطح آب منابع زیرزمینی در این استان از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و همچنان رو به افزایش است.
سالانه هشت میلیارد متر مکعب آب در کهگیلویه و بویراحمد تولید که تنها ۱۳ درصد آن در این استان مصرف می‌شود.
براساس برآوردهای جهاد کشاورزی این استان ۲ میلیارد مترمکعب آب برای مصرف کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در افق بلندمدت مورد نیاز است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس