۱۵:۱۸:۴۵ - پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
یاسوج در صدر میزان بارش سال زراعی
در سال زراعی جاری در شهر یاسوج  ۵۱۹ و ۴ دهم میلیمتر باران بارید که به این لحاظ در صدر شهر‌های استان قرار گرفته است.   سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:    در سال زراعی جاری در شهر یاسوج  ۵۱۹ و ۴ دهم میلیمتر باران بارید که به این لحاظ در صدر شهر‌های استان […]

در سال زراعی جاری در شهر یاسوج  ۵۱۹ و ۴ دهم میلیمتر باران بارید که به این لحاظ در صدر شهر‌های استان قرار گرفته است. 

سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:    در سال زراعی جاری در شهر یاسوج  ۵۱۹ و ۴ دهم میلیمتر باران بارید که به این لحاظ در صدر شهر‌های استان قرار گرفته است.

کارشناس هواشناسی استان گفت: از ابتدای سال زراعیجاری تا ساعت ۶:۳۰ امروز، میزان بارش در شهر یاسوج بیش از دیگر شهر‌های استان بوده است.
ولی بهره‌مند افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میزان بارش در یاسوج ۵۱۹ و ۴، دهدشت ۵۰۱، سی سخت ۴۹۰ و ۹، لیکک ۴۰۰ و ۵، گچساران ۳۷۵ و ۵ و امام زاده جعفر ۳۷۱ و ۸ دهم میلیمتر بوده است.
وی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی سامانه جدید بارشی از اواخر روز یکشنبه وارد جو استان می‌شود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس