۱۰:۱۸:۱۲ - دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
مدیرعامل جدید پتروشیمی گچساران منصوب شد.
در حکمی از سوی مهندس اشرف‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) مسعود شفیعی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است. سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  در حکمی از سوی مهندس اشرف‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان(پترول) مسعود شفیعی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است. پیشتر جمشید مبارکی در […]

در حکمی از سوی مهندس اشرف‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) مسعود شفیعی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است.


سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  در حکمی از سوی مهندس اشرف‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان(پترول) مسعود شفیعی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است.

پیشتر جمشید مبارکی در این جایگاه قرار داشت.

شفیعی از نیروهای جوان صنعت نفت می‌باشد، اصالتاً بهبهانی بوده و پیش از این مدیرعامل پتروشیمی ایلام بوده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس