۹:۳۶:۱۷ - یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
سختی های تهیه آب در دیشموک کهگیلویه
مردم در تعداد زیادی از روستاهای بخش دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نداشتن آب لوله کشی سالم با چهارپایان آب مورد نیاز خود را تامین می کنند.      سیمای زاگرس به نقل از ایرنا: مردم در تعداد زیادی از روستاهای بخش دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نداشتن آب لوله کشی […]

مردم در تعداد زیادی از روستاهای بخش دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نداشتن آب لوله کشی سالم با چهارپایان آب مورد نیاز خود را تامین می کنند.  

 

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا: مردم در تعداد زیادی از روستاهای بخش دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نداشتن آب لوله کشی سالم با چهارپایان آب مورد نیاز خود را تامین می کنند. 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس