۱:۲۲:۰۴ - چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
دکتر سید ضیاء هاشمی: رونق گردشگری منجر به توسعه سیاسی و اقتصادی می شود.
گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم کشور و استان است که رونق آن به توسعه اقتصادی و سیاسی کشور کمک می کند.  مدیریت موفق بدون همراهی و همدلی افکار عمومی به دست نمی‌آید. سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:    مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم کشور و استان است […]

گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم کشور و استان است که رونق آن به توسعه اقتصادی و سیاسی کشور کمک می کند.  مدیریت موفق بدون همراهی و همدلی افکار عمومی به دست نمی‌آید.سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:    مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم کشور و استان است که رونق آن به توسعه اقتصادی و سیاسی کشور کمک می کند.

دکتر سیدضیا هاشمی، روز دوشنبه در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در دنیا گردشگری داخلی را مقدمه رونق و توسعه گردشگری خارجی می‌دانند اما در ایران سرمایه گذاری بر توسعه گردشگری خارجی می‌تواند منجر به جدی گرفتن گردشگری داخلی شود.

وی تصریح کرد: توسعه و رونق گردشگری راه حل مبارزه با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است و باید به دنبال معرفی ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری باشیم.

هاشمی با اشاره به انتشار اخبار به ۹ زبان زنده دنیا در خبر گزاری ایرنا گفت: خبرگزاری ایرنا رسانه‌ای بین المللی و معتبر است که این ویژگی‌ها می‌تواند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور به دنیا باشد.

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش رسانه در دنیای امروز گفت: مدیریت موفق بدون همراهی و همدلی افکار عمومی به دست نمی‌آید.

هاشمی تاکید کرد در دنیای متمدن امروز ظرفیت رسانه بی نهایت است و جایگاهی تعیین کننده و مؤثر در مدیریت دارد.

وی با تشبیه جایگاه رسانه به دانشگاهی بزرگ، تصریح کرد: مدیریت افکار عمومی بخشی از مدیریت در دنیای مدرن است و رسانه با مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از ضرورت‌های دنیای مدرن پیوند وسیعی دارد.

هاشمی ادامه داد: رسانه تسهیل کننده امور و عنصری برای رفع چالش‌ها در مسیر مدیریت‌ها است.

در سطح استانی با ویژگی‌های استان کهگیلویه و بویراحمد رسانه رسمی می‌تواند نقش ایجابی و سلبی داشته باشد.

رونق گردشگری منجر به توسعه سیاسی و اقتصادی می شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این دیداربا بیان اینکه بزرگترین سرمایه یک جامعه نیروی انسانی ماهر، آموزش دیده و توانمند است گفت: این استان در داشتن نیروهای توانمند و تأثیر گذار دربحش های مختلف در مقایسه با سایر استان‌های کشور پیشتاز است.

کلانتری بابیان اینکه تغییرات خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته کاملاً مشهود است، تاکید کرد: ایرنا هم در عرصه‌های بین المللی و ملی و هم در مسائل محلی جایگاه بسیار حساس، تأثیر گذار و مهمی دارد.

وی تاکید کرد: این خبرگزاری می‌تواند ساز و کاری فراهم کند که نخبگان و افراد تأثیر گذار شاغل و یا بازنشسته استان در نشست‌های هم اندیشی گرد هم جمع شوند و درباره توسعه استان به بحث و گفتگو بپردازند.

استاندار که کمتر از یک ماه است فعالیت خود را در استان آغاز کرده تاکید کرد: از خبرگزاری ایرنا به دلیل قدمت آن و قرار گرفتن یکی از فرزندان استان کهگیلویه و بویراحمد در رأس آن بیش از سایر بخش‌ها انتظار همراهی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ایرنا باید همچون گذشته در عرصه رسانه پیشتاز باشد و با تولید محتوای با کیفیت هم دولت را حمایت کند و هم مشکلات را گوشزد کند.

کلانتری با بیان اینکه بسیاری از توانمندیها و ظرفیت‌های این استان هنوز ناشناخته است تاکید کرد به کارکردهای رسانه اعتقاد دارم و امیدوارم رسانه‌ها بیش از پیش به کمک معرفی ظرفیت‌های استان بیایند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس