۱۱:۴۹:۴۰ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
دکتر ابراهیم متقی: تجربه کره شمالی هم باید آموزنده باشد.
تجربه کره شمالی هم باید آموزنده باشد، تا زمانی که این کشور تاسیسات آزمایش هسته‌ای خود را تخریب نکرده بود ترامپ از رئیس جمهور کره شمالی تعریف می‌کرد، اما زمانی که تخریب کرد تهدیدات ترامپ و آمریکا اعمال شد.   سیمای زاگرس:  دکتر ابراهیم متقی کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل با حضور در […]

تجربه کره شمالی هم باید آموزنده باشد، تا زمانی که این کشور تاسیسات آزمایش هسته‌ای خود را تخریب نکرده بود ترامپ از رئیس جمهور کره شمالی تعریف می‌کرد، اما زمانی که تخریب کرد تهدیدات ترامپ و آمریکا اعمال شد. 

وی با تبیین نگاه مقام معظم رهبری به اروپا و نقش آن در کشورمان ادامه داد: در دو هفته گذشته ادبیات و رویکردی در ادبیات و جامعه دیپلماتیک کشورمان پیگیری شد که معطوف به نوعی همکاری با اروپا بود.

دکتر ابراهیم متقی افزود: همکاری با اروپا از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به عنوان نیروی سوم تلقی شود، اما اروپاییان درگذشته به ویژه در شرایطی که آمریکایی‌ها تحریم‌های ثانویه را در برخورد با ایران اعمال کردند هیچگاه در برابر آمریکا مقاومت جدی انجام ندادند گرچه در برخی مواقع چانه زنی‌هایی را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه در فضای فعلی شاهد دو وضعیت متفاوت هستیم، اضافه کرد: سیاست اعلامی اروپا مبتنی بر منش اروپایی است که تاکید بر مولفه‌هایی مانند حقوق بین المل و نهاد‌های بین الملل، توافق و چند جانبه گرایی و سازمان‌های بین الملل است.

این کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل به سیاست عملی اروپا اشاره کرد و گفت: در این سیاست قدرت، ائتلاف‌های بنیادین نقش تعیین کننده دارد بنابراین اروپا به سمت آمریکا گرایش عملی دارد و نه نظری به همین علت مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اروپا باید نقش عملی داشته باشد.

دکتر متقی گفت: اروپا پیش از تشکیل و ائتلاف آمریکا الگو‌های موازنه قدرت را در دستور کار قرار داد بنابراین اروپا در پی موازنه قدرت است، اما این موازنه شکننده است.

وی افزود: تمایل درونی اروپا، دیپلماسی، اما تمایل درونی آمریکا، قدرت و الزام است بنابراین این دو نمی‌توانند با هم کنار بیایند، اما اروپا ناچار است در بسیاری از مواقع مصلحت گرایی کند.

متقی اضافه کرد: دیپلماسی ادامه خواهد داشت و حرکت ما به سمت فرآیند‌های دیپلماتیک به اروپا، چین، هند و روسیه مربوط می‌شود.

این کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل گفت: تجربه کره شمالی هم باید آموزنده باشد، تا زمانی که این کشور تاسیسات آزمایش هسته‌ای خود را تخریب نکرده بود ترامپ از رئیس جمهور کره شمالی تعریف می‌کرد، اما زمانی که تخریب کرد تهدیدات ترامپ و آمریکا اعمال شد.

دکتر متقی افزود: نگاه اروپایی‌ها این است که قدرت ایران باید کاهش یابد تا موازنه منطقه‌ای به وجود بیاید، اما نگاه آمریکایی‌ها این است که قدرت ایران ذاتاً[bws_captcha] گسترش یابنده است پس برای ایجاد این موازنه اقدامات شدیدی علیه ایران باید انجام شود.

وی اضافه کرد: سیاست آمریکا در برابر اروپا مبتنی بر تهدید است و شرکت‌های اروپایی را عملاً تهدید می‌کند بنابراین باید فرآیندی باشد تا دولت‌های اروپایی به شرکت هایش تضمین دهد، اما این کار را نمی‌کنند.

.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس