۰:۴۹:۲۴ - دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸
جمع آوری بیش از ۲۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در گچساران
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: در ۳ ماهه نخست سالجاری ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در این شهرستان جمع آوری شده است.   سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:   رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: در ۳ ماهه نخست سالجاری ۲۶ هزار و […]

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: در ۳ ماهه نخست سالجاری ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در این شهرستان جمع آوری شده است. 

سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:   رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: در ۳ ماهه نخست سالجاری ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در این شهرستان جمع آوری شده است.

سهراب صیدی افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد ماه ۷ هزار و ۷۶۰ مورد کلر سنجی از آب شهر و روستاها در گچساران صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در ۳ ماهه نخست سالجاری ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته  در شهرستان گچساران جمع آوری شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران تصریح کرد: در مدت زمان عنوان شده  ۳ هزار و ۸۵۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واماکن عمومی دراین شهرستان انجام شده است.

 صیدی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد ماه  ۴۲ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی متخلف در گچساران نیز تعطیل شدند.

وی گفت: در همین مدت زمان ۳ هزار و ۷۸۵ مورد سنجش(نمونه برداری) با دستگاه پرتابل انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری یک هزار و ۲۰ مورد کارت بهداشت برای متصدیان و شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در گچساران صادر شد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس