۱۰:۵۸:۰۳ - دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
جزئیات توزیع گوشت قرمز در فروشگاه های زنجیره ای کهگیلویه و بویراحمد
شهروند سامانه ای است که در دیگر شهرها وجود دارد و در استان ما جود ندارد فعلا به وسیله فروشگاه های موجود  گوشت بر اساس ارائه کارت ملی توزیع می شود. سیمای زاگرس به نقل از صبح زاگرس:  پس از اعلام سراسری توزیع گوشت در فروشگاه های زنجیره ای شهروند، شهروندان یاسوجی خواستار پیگیری این […]

شهروند سامانه ای است که در دیگر شهرها وجود دارد و در استان ما جود ندارد فعلا به وسیله فروشگاه های موجود  گوشت بر اساس ارائه کارت ملی توزیع می شود.سیمای زاگرس به نقل از صبح زاگرس:  پس از اعلام سراسری توزیع گوشت در فروشگاه های زنجیره ای شهروند، شهروندان یاسوجی خواستار پیگیری این موضوع بودند که آیا این فروشگاه در یاسوج وجود دارد و نحوه توزیع گوشت قرمز درشهریاسوج به چه صورتی است؟

 مدیرعامل امور پشتیبانی دام استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: فروشگاه زنجیره ای شهروند در یاسوج وجود ندارد، توزیع گوشت عامل داریم که عامل آن را معرفی می کند و فروشگاه های زنجیره ای باعناوینی به جز شهروند داریم که  در عرصه توزیع گوشت فعالیت می کنند.

عزیزی گفت: فروشگاه شهروند در شهرهای بزرگ وجود دارد اما متأسفانه در یاسوج وجود ندارد در اینجا فروشگاه های رفاه، اتکا و جانبو داریم که فروشگاه های زنجیره ای ما هستند.

وی افزود: ما هم اکنون فروشگاه های تنظیم بازار داریم که در سطح شهر گوشت توزیع می کنند و در تمام نقاط شهر مستقر هستند، در این خصوص مشکلی وجود ندارد و گوشت تأمین می شود.

مدیر پشتیبانی امور دام اظهار کرد: شهروند سامانه ای است که در دیگر شهرها وجود دارد و در استان ما جود ندارد فعلا به وسیله فروشگاه های موجود  گوشت بر اساس ارائه کارت ملی توزیع می شود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس