۱۵:۲۸:۳۵ - سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
 تقاضای اعدام برای تعدادی از جاسوسان آمریکا در ایران
سخنگوی قوه‌قضائیه از درخواست اعدام برای ۲ جاسوس آمریکا که در حوزه‌های نظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند خبر داد. سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  سخنگوی قوه‌قضائیه از درخواست اعدام برای ۲ جاسوس آمریکا که در حوزه‌های نظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به […]

سخنگوی قوه‌قضائیه از درخواست اعدام برای ۲ جاسوس آمریکا که در حوزه‌های نظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند خبر داد.سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  سخنگوی قوه‌قضائیه از درخواست اعدام برای ۲ جاسوس آمریکا که در حوزه‌های نظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فرایند قضایی در مورد کشف شبکه جاسوسی آمریکایی اظهار کرد: متاسفانه کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به انحا و اقسام مختلف به دنبال استقرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ایران اسلامی است که البته در ایران به لطف خدا و تدبیر بخش‌های ذی‌ربط توام با توفیق نبوده است.

وی افزود: یکی از اقدامات آمریکا، خوی تجاوزگری اوست که تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی ما نمونه‌ای از آن بد که پاسخ قاطع دریافت کرد. تربیت کردن شبکه جاسوسی برای کسب اطلاعات و اخبار و آسیب زدن جزو برنامه‌ها آمریکای ستمگر است. تیم‌های مختلفی توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا بکارگیری شده است. سربازان گمنام در سنوات قبل موفق شدند یک شبکه جاسوسی آمریکا در تمام کشورهای دنیا را شناسایی کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست از جمله چین هم داده شد. آن شبکه کارش تمام شد ولی تجاوزگری آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را ساماندهی کرد که این شبکه در نیمه دوم سال ۹۷ با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد و عوامل مختلف آن در مراکز حساس مشغول بودند که شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تسلیم شدند.

دو نفر که در حوزه نظامی نبودند در دادسرای امنیت رسیدگی و به دادگاه انقلاب رفت و به حبس طویل‌المدت محکوم شدند. تعدادی دیگر که در مراکز نظامی مشغول بودند در دادسرای نظامی رسیدگی شد و با توجه به نوع اقدامات شان تقاضای مجازات اعدام شده و در نوبت رسیدگی است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس