سیدظهیرالدین پورالحسینی، مدیر آموزش و پرورش گچساران یکی از معدود مدیران موفق و توانمند در مقایسه با دیگر مدیران و روسای این شهرستان به شمار می‌رود، مدیرانی که حتی غلامرضا تاج‌گردون بارها و بارها در جلسات مختلف به ضعیف بودن آنها اذعان کرده است.

شنیده‌های غیررسمی خبرآوران حاکی از تغییر مدیریت آموزش و پرورش گچساران و جایگزینی عبدالکریم عبدی‌پور از طایفه نیمدور به جای پورالحسینی است، مقصد بعدی پورالحسینی هنوز مشخص نیست اما در برخی محافل سخن از حضور وی در فرمانداری گچساران یا استانداری مطرح شده است.