۱۴:۵۳:۴۵ - یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
تصاویری از پخت نان محلی در کهگیلویه و بویراحمد
تصاویری از پخت نان محلی در کهگیلویه و بویراحمد که بسیار خوشمزه است. این نان محلی که “نان تیری” نیز گفته می شوند، هیچ گونه دورریز یا هدر رفتی ندارند. سیمای زاگرس:  تصاویری از پخت نان محلی در کهگیلویه و بویراحمد که بسیار خوشمزه است. این نان محلی که “نان تیری” نیز گفته می شوند، […]

تصاویری از پخت نان محلی در کهگیلویه و بویراحمد که بسیار خوشمزه است. این نان محلی که “نان تیری” نیز گفته می شوند، هیچ گونه دورریز یا هدر رفتی ندارند.سیمای زاگرس:  تصاویری از پخت نان محلی در کهگیلویه و بویراحمد که بسیار خوشمزه است. این نان محلی که “نان تیری” نیز گفته می شوند، هیچ گونه دورریز یا هدر رفتی ندارند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس