۰:۲۲:۰۰ - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است.
رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه جرائم و آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، گفت: انتظار می‌رود مسئولان، نخبگان و طلاب برای کاهش این مهم تلاش کنند. سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه جرائم و آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، گفت: انتظار می‌رود مسئولان، نخبگان و […]

رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه جرائم و آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، گفت: انتظار می‌رود مسئولان، نخبگان و طلاب برای کاهش این مهم تلاش کنند.کهگیلویه و بویراحمد| افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه جرائم و آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، گفت: انتظار می‌رود مسئولان، نخبگان و طلاب برای کاهش این مهم تلاش کنند.

رئیس دادگستری شهرستان لنده با اشاره به اینکه روحانیون نقش قابل چشمگیری در تبیین گفتمان انقلابی دارند، عنوان کرد: نقش این گروه از جامعه  در کاهش جرائم و  آسیب‌های اجتماعی در جامعه انکار‌ناپذیر است.

سعادتیان با بیان اینکه جامعه و جوانان ما درگیر آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی است، افزود: روحانیون یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فکری و مذهبی در جامعه هستند که می‌توانند با استفاده از کارهای فرهنگی در مساجد از آسیب‌های جدی اجتماعی جلوگیری کنند.

وی جرائمی از جمله، توهین، تهدید، تملک ملک، اختلافات خانوادگی را مهم ترین جرائم قومی و قبیله‌ای عنوان کرد و گفت: روحانیون می‌توانند با توجه به بافت عشیره‌ای و قومی قبیله‌ای که در استان کهگیلویه و بویراحمد و به تبع در شهرستان لنده وجود دارد با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و استفاده از گام دوم انقلاب به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم خشن به دادگستری کمک کنند.

سعادتیان ابراز کرد: با توجه به بافت سنتی، قومی، قبیله‌ای و طایفه‌ای شاهد جرائم خشن در جامعه هستیم که علما و مبلغان با توجه به باورها و آموزه‌های دینی می‌توانند جوانان را تبیین، ارشاد و راهنمایی کنند.

وی ادامه داد: شهرستان لنده در سال ۹۶ رتبه اول را در کشور به عنوان امن ترین شهرستان و در دو سال اخیر هم جزء امن ترین شهرستان‌ها را به خود اختصاص داده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس