۲۳:۱۰:۱۶ - چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اختصاص ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبار به گچساران
در سال مالی ۹۷ بالغ بر ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف به غیر ازاعتبارات ملی به شهرستان گچساران اختصاص داده شده است.   سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:  بخشدار مرکزی گچساران گفت: در سال مالی ۹۷ بالغ بر ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف به غیر از اعتبارات ملی […]

در سال مالی ۹۷ بالغ بر ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف به غیر ازاعتبارات ملی به شهرستان گچساران اختصاص داده شده است. 

سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:  بخشدار مرکزی گچساران گفت: در سال مالی ۹۷ بالغ بر ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف به غیر از اعتبارات ملی به شهرستان گچساران اختصاص داده شده است.

 سید فرج اله استلاحی در جلسه شورای ادارای گچساران افزود: دستگاه های اجرایی جهت جذب اعتبارات خود تا پایان تیرماه سالجاری فرصت دارند تا اسناد خود را ارائه داده و در این راستا اقدام کنند.

وی بیان کرد: در سال مالی ۹۷ بالغ بر ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف به غیر ازاعتبارات ملی به شهرستان گچساران اختصاص داده شده است.

بخشدار مرکزی گچساران تصریح کرد: این میزان اعتبار از محل های مختلف اعم از ۳ درصد ارتقاء شاخص هاف قانون استفاده  متوازن، ۲۷ صدم ورزش، نفت استانیو غیره بوده است.

استلاحی عنوان کرد: از این اعتبار سال ۹۷ تا کنون ۲۸۸  میلیارد تئمان تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: از محلهای ملی استانی، استانی، ارتقاء شاخص ها ۱۰۰ درصد و نفت نیز ۱۰۰ درصد اما نقدینگی ۸۱ درصد و قانون متوازن ۲۰ درصد و ۲۷ درصد ورزش نیز ۶۷ درصد تخصیص یافته است.

بخشدار مرکزی گچساران خاطرنشان کرد: بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات گچساران از سوی ادارات این شهرستان هنوز جذب نشده که دستگاه ها و ادارات برای جذب آن تا آخر تیرماه فرصت اقدام دارند.

استلاحی بیان کرد: در سال ۹۶ بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای روستاهای فاقد دهیاری بین ادارات جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برق و آبفای روستایی  تقسیم شده است.

وی اضافه کرد: برای سال مالی ۹۷ نیز بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان با توجه به نیازمندی های روستاهای فاقد دهیاری بین ادارات نام برده تقسیم خواهد شد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس