۱۰:۴۶:۴۲ - جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸
آیین ها و سنت های عشایر در جشنواره بومی و محلی “مال و بار”
پنجمین جشنواره ورزش های بومی و محلی “مال و بار” با حضور هفت استان جنوبی در کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد مردم عشایری و روستایی بخش دیشموک با برگزاری آیین ها و سنت های گذشته از جمله مال و بار یا کوچ عشایر، پخت غذاهای سنتی و برپایی چادرهای عشایری تولیدات و دست بافته های عشایر […]

پنجمین جشنواره ورزش های بومی و محلی “مال و بار” با حضور هفت استان جنوبی در کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد مردم عشایری و روستایی بخش دیشموک با برگزاری آیین ها و سنت های گذشته از جمله مال و بار یا کوچ عشایر، پخت غذاهای سنتی و برپایی چادرهای عشایری تولیدات و دست بافته های عشایر را در این جشنواره به نمایش گذاشتند. 

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا: در پنجمین جشنواره ورزش های بومی و محلی “مال و بار” که با حضور هفت استان جنوبی در کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد مردم عشایری و روستایی بخش دیشموک با برگزاری آیین ها و سنت های گذشته از جمله مال و بار یا کوچ عشایر، پخت غذاهای سنتی و برپایی چادرهای عشایری تولیدات و دست بافته های عشایر را در این جشنواره به نمایش گذاشتند. 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس