۲۲:۲۸:۵۳ - دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
آتش سوزی در نمایشگاه بهاره گچساران
رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران گفت: آتش سوزی نمایشگاه بهاره گچساران که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه بهاره شهرستان به وجود آمد، مهار شد.   سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:   رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران گفت: آتش سوزی که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه […]

رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران گفت: آتش سوزی نمایشگاه بهاره گچساران که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه بهاره شهرستان به وجود آمد، مهار شد. 

سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:   رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران گفت: آتش سوزی که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه بهاره شهرستان به وجود آمد، مهار شد.

 کامبیز افشین پور افزود: با حضور به موقع و سریع مأموران ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ گچساران آتش درنمایشگاه بهاره گچساران مهار شد.

وی بیان کرد: آتش سوزی که به دلیل اتصال برق جعبه کنترل فیوض در نمایشگاه بهاره شهرستان گچساران به وجود آمد مهار شد.

رئیس ایستگاه های آتش نشانی گچساران تصریح کرد: این جعبه کنترل فیوض در داخل نمایشگاه بوده که با حضور سریع و به موقع پرسنل ایستگاه آتش نشانی ۲ این شهرستان از سرایت آتش به غرفه های جلوگیری شد.

افشین پورعنوان کرد: خوشبختانه این آتش سوزی به نقاط دیگر نمایشگاه سرایت نکرده است.

وی ادامه داد: این حادثه در ساعت ۲۰ امشب به آتش نشانی اطلاع داده شد که ایستگاه آتش نشانی ۲ گچساران ظرف مدت ۴ دقبقه خود را محل رساندند.

 نمایشگاه بهاره گچساران هرساله در اسفند ماه در محل سالن نمایشگاه فرمانداری پشت ترمینال این شهرستان برگزار می شود. 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس